Operational Excellence

1. Přípravná fáze projektu

Návrh řešení

Ve shodě se zákazníkem vypracuje AGIM Konzultant jasně definovaný projektový plán, který zohlední aktuální situaci a cíle projektu.

Účast projektového týmu AGIM

Do osmi pracovních dnů pak představíme Interim Managery se zkušeností v požadovaném oboru. Presentujeme výlučně Interim Managery, o kterých jsme přesvědčeni, že dokáží realizovat Váš projekt úspěšně.

2. Zahájení projektu

Účast projektového týmu AGIM

AGIM doprovází Interim Managera při jeho prvních dnech v klientské organizaci a zajistí mu úvodní seznámení s lidmi a materiály nezbytnými k výkonu projektu.

Úvodní zhodnocení situace

V rámci prvních deseti dnů Interim Manager vypracuje situační analýzu. Vytvoří také projektový a časový plán s vytyčením cílů, priorit a stanovením očekávaného přínosu z jejich uskutečnění.

3. Realizační fáze projektu

Realizace plánu a pravidelná kontrola

V souladu se stanoveným časovým rámcem povede AGIM Konzultant společně s Interim Managerem a klientem pravidelná setkání. Jejich cílem bude informovat všechny účastníky o postupu prací a pokroku v dosahování stanovených projektových cílů a přizpůsobit je tam, kde se to ukáže jako nezbytně nutné.

4. Dokončení a předání projektu

Integrace výstupů do běžného provozu

AGIM tým zpracuje předávací zprávu se shrnutím dosažených výsledků, popisem možných rizik a doporučení, jak s nimi dále pracovat.

Předávací zpráva napomůže trvale začlenit znalosti získané při realizaci projektu do organizace a posílit tím ukotvení požadovaných změn.

5. Závěrečná zpětná vazba

Zpětná vazba k projektu

Na konci projektu se uskuteční setkání se zákazníkem za účelem zhodnocení výkonu Interim Managera a celkové spokojenosti klienta s úrovní služeb AGIM.