Co říkají Interim Manageři?

Mám příležitost řešit urgentní až krizové situace pomocí pravidel krizového managementu. Musíte být rychlý, efektivní a výkonný. Interim management mi také dává příežitost seznámit se s stylem práce a interní kulturou různých firem.

P. H. – Global Sourcing Buyer

Byla to pro mě výborná možnost navázat na dlouholeté zkušenosti z práce ve strategickém poradenství a v projektovém managementu. Je velmi zajímavé pracovat pro klienty z různých branží a vnést do práce s nimi své zkušenosti.

M. M. – Ředitelka strategie pro PMO

Práce Interim Managera umožňuje časovou flexibilitu, díky které mohu kombinovat práci s rodinou. Jsem za to velmi ráda.

H. R. – Quality Manager

Z mé strany šlo v podstatě logické vyústění nastalé situace - příchodu hospodářské krize v roce 2008 - 2009. Do té doby jsem již působil jako projektový manažer - OSVČ pro mateřskou společnost firmy, ve které jsem předtím řadu let působil jakožto zaměstnanec - manažer.

M. S. – Ředitel úseku kvality

Řídila jsem velké projekty, na které firmy neměli vlastní kapacity ani know how a znamenaly tak pro ně mimořádné výzvy. Vzhledem k zájmům různých skupin, bylo velmi dobré, že projekt řešil člověk “zvenčí“.

M. M. – Ředitelka strategie pro PMO

Mým cílem je zavádět systém dokumentace kvality do společností, zavést do praxe požadavky nového standardu a podepřít systém certifikací.

H. R. – Quality Manager

Jako Manažer speciálních projektů - Výstavba nových výrobních závodů ve střední a východní Evropě (Od výběru vhodné lokace, vyjednání investičních pobídek přes zakoupení pozemků a samotné výstavby závodu až po transfer či pořízení nových technologií a obsazení závodu managementem a uvolnění a rozjetí výroby.

M. S. – Ředitel úseku kvality

Spolupráce s AGIM mě přivedla k prvnímu Interim management projektu, kterým jsem si splnil dávný sen podílet se na vývoji a výrobě stavební techniky.

Samotná spolupráce byla po odborné i lidské stránce perfektně zvládnuta – počínaje úvodní prezentací projektu až po jeho finální vyhodnocení včetně diskuse o následných projektech.

P. H. – Global Sourcing Buyer

Je dobré mít zkušeného partnera, který pomůže minimalizovat rizika, umí jednat s klienty a dává odbornou i metodickou pomoc.

M. M. – Ředitelka strategie pro PMO

Je to o spolupráci mezi lidmi z AGIMu a mnou. Od hledání nových příležitostí po podporu během projektu. Spolupráce je na profesionální a přátelské úrovni.

H. R. – Quality Manager

Byl to právě AGIM, který nabídnul mé služby klientovi, vyjednal podmínky spolupráce a společně jsme uspěli. Dá-li se měřit úspěch dobou angažmá na jednotlivých projektech, pak jsem byl nadprůměrně úspěšný.

M. S. – Ředitel úseku kvality

Spolupracujte s AGIM

Zjistětě více o registračním procesu nebo rovnou vyplňte registrační formulář. Naši konzultanti Vás poté kontaktují pro upřesnění podrobností.