cs en

Blog

Jak v předání firmy pomůže interim manažer?

18. říjen 2023

Poslechněte si podcast s Janou Martinovou a Petrem Ševčíkem.

Číst dále →

Jak vytvářet funkční mezigenerační týmy?

15. listopad 2019

Vytvářet multi-generační týmy a plně využít jejich potenciál je největší výzva dnešní doby. Zvláštností naší doby je i to, že někteří mladí dnes v určitých oblastech a technologiích překonávají ve svých znalostech a dovednostech své starší kolegy s letitou zkušeností.

Multi-generační týmy jsou výzvou, ale zároveň obrovskou příležitostí k novému způsobu spolupráce a k vzájemnému porozumění.Aby se však mileniálové, generace Y a Z skutečně doplňovali ve funkčních týmech, musí se nastavit nová pravidla.

Na cestě k funkčnímu multi-generačnímu týmu se musí překonat 2 velké překážky: postavení a odměňování podle zásluh - meritokracie.

Číst dále →

Obavy a nejistota z transformace nás vrací do zajetých kolejí

21. říjen 2019

Protože při přechodu z klasického top-down-managementu k participativnímu modelu spolupráce musí všichni zúčastnění překonat velkou míru vlastní nejistoty.

Uchlácholit se vzájemně, že se vlastně nic neděje, je však kontraproduktivní. Vede to totiž k návratu do starých kolejí a ke ztrátě konkurenceschopností oproti jiným firmám, kteří již plně využívají potenciál všech svých zaměstnanců.

Číst dále →

Agilita vyžaduje horizontální delegování

14. srpen 2019

Podniky chtějí plochou organizační strukturu která upřednostňuje projekty napříč organizací, ale zaměstnanci na to nejsou mentálně připraveni.

Číst dále →

Digitalizace managementu - dobrý sluha nebo špatný pán?

15. červenec 2019

Cílem digitalizace není dozor nad člověkem, ale osvobození od operativy. Spíše než vyzvídat vše o jedinci s cílem vyzvídat a manipulovat, technologie by v člověku měly probouzet a umocnit schopnost přispět vlastní inteligencí a emocemi ke společnému dílu.

Číst dále →

Formální autorita už nestačí

14. červen 2019

Když předchozí pražská primátorka vytkla Pražanům, že jsou „zpovykaní“ a ministryně průmyslu a obchodu radila uživatelům GSM, aby využili datové limity u svých mobilních operátorů, aby se dožili nižších cen, zvedla se vlna odporu napříč společností. Proč vlastně? Z úst těchto dvou společensky vysoce postavených žen zněly obyčejným lidem jejich poznámky nepatřičně a povýšeně.

Číst dále →

Výkon a emoce

29. květen 2019

Své pocity si nevybíráme, ale můžeme o nich vědět. A snažit se, aby nás příliš neovládaly.

Číst dále →

Spouštíme nový web

15. květen 2018

V návaznosti na začlenění AGIMu do celosvětové sítě Globalise, jsme rozjeli celou paletu změn. Náš způsob práce jsme doplnili o prověřené postupy ze zahraničí a přejali profesní i procesní standardy z Globalise. Nový web tyto změny reflektuje.

Číst dále →

Interim Management FAQ

19. únor 2015

Často kladené otázky o interim managementu.

Číst dále →