cs en

Interim Management FAQ

19. únor 2015

Co je to interim management?

Interim managery firmy původně využívaly v dobách hospodářského útlumu. Brzy ale objevily potenciál, který tento koncept představuje pro strategické úkoly. Interim manager je ideální tvůrce i vykonavatel klíčových projektů, které zahrnují přesuny výroby nebo organizační změny. Do podniku je připraven naskočit i jako zástup v případě nenadálé nepřítomnosti stávajícího vedení či jako posila managementu v době rychlého růstu. Mezi evropské průkopníky v Interim managementu patří Nizozemí, Spojené království, Německo a Francie, později se tento obchodní model rozšířil do Německa, odkud přichází také do České republiky a Na Slovensko.

Kdo je tedy vlastně Interim manager? Zkušený profesionál, který dočasně přebírá plnou zodpovědnost za řízení, rozhodování i realizaci schválených rozhodnutí. Rozsah jeho zkušeností zpravidla převyšuje požadavky kladené na pozici, kterou v podniku po určitou dobu vykováná. Po Interim managerovi tak firma často sáhne při řízení strategických projektů. V souladu s povahou projektu může dát společnost raději přednost Interim poradci, který nemá rozhodovací pravomoci, jeho úkolem je přitom analýza a doporučení vhodných řešení.

Jako odborník s prokazatelnou zkušeností na různých úrovních řízení disponuje Interim manager cenným know-how a přináší i mnohdy potřebný nadhled zvenku. Právě díky tomu, že nemusí zastupovat zájmy různých skupin v rámci organizace, se může zcela soustředit na splnění zadaného cíle. Interim manager je přitom připraven převzít svěřený úkol ve velmi krátkém čase, většinou během dvou týdnů. Sám si zvolil tuto dynamickou formu spolupráce, často působí jako OSVČ. Motivují jej totiž časté změny a nové výzvy.

Nalezení vhodného Interima pro specifický úkol probíhá nejčastěji prostřednictvím poradenské společnosti. Vzhledem k tomu, že služeb Interim managera firmy využívají po omezenou dobu, je jeho ohodnocení vázáno na denní sazbu, která zahrnuje hrubý příjem, odvody na sociální a zdravotní pojištění, provizi pro zprostředkovatele i náhradu za náklady spojené s výkonem práce. Interim manageři však nečerpají dovolenou a ani další zaměstnanecké výhody.

V ČR teprve vznikají profesionální platformy disponující dostatečnou sítí Interim managerů a spolehlivým procesem výběru, získávání referencí a administrativním zázemím. Interim management totiž funguje jen tehdy, když má firma možnost si zkušeného profesionála vybrat a prověřit jeho reference třetí stranou.

FAQ o interim managementu

Jak rozlišovat Interim manažera, poradce a dočasně přiděleného zaměstnance?

  • Interim manažer přebírá rozhodovací pravomoc, účastní se operativní práce, rozhoduje a prosazuje změny, řídí tým. Jeho hlavní doménou je implementace změn. Tímto přebírá i zodpovědnost, za kterou ponese přesně vymezené riziko.

  • Poradce/konzultant se soustřeďuje na analýzu, plánování a doporučení možných řešení, podporuje existující manažerský tým při rozhodování a implementaci změn. Dle toho, zda poskytuje službu nebo dílo se definuje míra jeho odpovědnosti.

  • Dočasně přidělený zaměstnanec je stálým zaměstnancem agenturního zaměstnavatele, zákazník ho řídí vlastními pokyny po dobu přidělení.

Co je Interim Management?

Interim Management znamená, že zkušený a kvalifikovaný manažer dočasně přebírá přesně definovaný manažerský úkol za účelem splnění předem dohodnutých výstupů v rámci podniku nebo neziskové organizace.

Kdo jsou Interim manažeři?

Jsou to zkušení, na praxi orientovaní manažeři, s prokazatelnou řídící zkušeností ve firmách na různých úrovních organizace.

V 90% pracují jako OSVČ nebo s vlastní firmou. Sami si zvolili tuto dynamickou formu práce a života. Motivovaní měnit prostředí, flexibilní, rádi přijímají nové výzvy a příležitosti stejně jako s nimi spojená rizika.

Proč je Interim manažer výhodný pro firmu?

Interim manažeři mají zpravidla větší rozsah zkušeností a znalostí než vyžaduje daná pozice v organizaci. Jsou velmi rychle na místě (zpravidla během dvou týdnů). Soustřeďují se výhradně na splnění zadaného úkolů bez ohledů na různé individuální a skupinové zájmy v organizaci. Přinášejí nadhled „zvenku“ na problém a ruší tabuizovaná témata.

Jak se za Interim manažera platí?

Denní sazba (příjem IM včetně odvodů + provize pro zprostředkovatele + náhrada za náklady spojené s výkonem práce). Celkové náklady včetně provize pro zprostředkovatele nemusí být výrazně vyšší než na zaměstnaného manažera.

Více informací najdete na https://cs.wikipedia.org/wiki/Interim_management