cs en

Case study: Interim Manager Compliance

20. únor 2015

Zmapování procesu a příprava projektového plánu v rámci v regionu. Příprava projeku, načasování, 3 fáze:

  • Zmapování interních procesů, souvisejících s projektem
  • Vedení projektového týmu, koordinace
  • Příprava projektového plánu

Kapacita interim manažera dle dohody v rozmezí 2 - 3 dny v týdnu, pravidelná konzultace. Součástí procesu byl samozřejmý reporting, follow up s projektovým týmem a klíčovými pracovníky.

Po prezentaci výsledků na Board of Directors, navržena a schválena implementace – 4. fáze projektu.

  • Vedení a koordinace realizační části projektu
  • Koordinace a podpora při dokončování technického řešení, školení odpovědných osob a přípravě interních pravidel
  • Ve spolupráci s garanty jednotlivých částí reportingu příprava pilotního reportingu