cs en

Je výhodné pro zákazníka využít znalostí interim profesionála?

10. březen 2015

Interim manažer není manažer na dobu určitou, který si krátí čas před nalezením práce na plný úvazek. Pracovat jako interim manažer znamená pokaždé přijmout výzvu spojenou s náročným projektem v novém prostředí, s minimální dobou adaptace a nulovou šancí na omyl. Tlak na výsledek přináší těmto lidem uspokojení.

Svou roli hraje také pragmatické hledisko - interim ví, že kvalita jeho práce se posuzuje právě dle dosažených výsledků na posledním projektu. Aby byl interim manažer úspěšný v realizaci projektu, potřebuje nezbytnou podporu vedení k prosazení efektivních změn či úprav. Schopnost správně rozhodnout a své stanovisko prosadit napříč vedením společnosti vyplývá z množství jeho předchozích zkušeností s obdobnou problematikou.

Je nezbytné, aby interim manažer převyšoval svou kvalifikací požadavky zákazníka posuzované vůči zaměsnanci na plný úvazek na dané pozici. Na první pohled tak činí určitý krok zpět ve svém statusu. To je ale pro firmu značnou výhodou, protože “její” interim manažer již obstál v řadě podobných výzev a je tak připraven úspěšně vyřešit svěřené úkoly. Díky svým zkušenostem je schopen rychlé adaptace, pochopení a nalezení vhodného řešení s minimalizací možného omylu.

Dalším faktorem je rychlost. Zatímco nově přijatý manažer je plně zapojen do procesů až po několikaměsíční adaptaci, interim manažer je schopen převzít zodpovědnost už po třech týdnech. Interim manažer je zapojen do projektu na přesně definovanou dobu, důraz se u něj klade především na dosažení dohodnutého cíle, což je další nespornou výhodou tohoto obchodního modelu.

Nespornou výhodou, kterou firma díky interimovi získá, je nestranný pohled, tedy možnost koncentrovat se na realizaci nejlepšího řešení pro společnost, a to bez ohledu na vnitrofiremní vztahy nebo zvyklosti.