cs en

Realizovaný projekt: dočasná náhrada za dlouhodobě chybějícího HRM

20. březen 2015

Plynárenská společnost zaměstnávající asi 200 zaměstnanců se připravovala na dočasné posílení v management týmu v pozici Interim Recruitment Managera, jako dočasnou náhradu za dlouhodobě nemocného zaměstnance.

Předpokládaná doba spolupráce interim manažera byla zhruba 5 měsíců s očekávaným zapojením 3 dny v týdnu.

Interim Recruitment manager 5 měsíců realizoval projekt dočasné náhrady a během jeho působení úspěšně zastřešil tyto oblasti:

  1. Převzal a zastřešil oblast náboru - zajišťoval nábor dle aktuálních potřeb společnosti, včetně účasti na development centrech, účastnil se na projektu „transfer knowledge“ pro dceřinnou společnost
  2. Pokračoval v realizaci již zahájených HR projektů - vybíral trainee pro oblast financí dle nastavené koncepce
  3. Koncepční činnost na nových HR projektech - účastnil se na projektu Delphi, designoval procesy, proškoloval a trénoval zaměstnance v oblasti náboru + spolupracoval na projektu „koncepce 50+”
  4. Řešil add hoc záležitosti v návaznosti na vytíženost ostatními projekty - podporoval tým trainingu & developmentu při řešení konkrétních úkolů