cs en

Realizovaný projekt: fúze dvou společností a obchodních týmů

05. únor 2015

Popis zadání:

Lokální společnost se připravovala na spojení se zahraničním partnerem. Bylo třeba integrovat dva týmy obchodníků (cca 55 + 32 lidí). Společnost hledala Interim HR manažera, který by zabezpečil hladkou integraci obchodních týmů obou společností. Do této doby pozice personalisty ve společnosti nebyla zavedená. Jednalo se tedy o ryze změnový projekt.

Detailní popis projektu:

 • analýza stávajícího stavu:
  • přezkoumání vstupních dokumentů - organizační schémata včetně popisů prac. pozic, pracovně právní dokumentace, interní řídící dokumentace, přehled odměňování mzdových složek a benefitů, popis firemní kultury, firemní hodnoty, vize, strategie, poslání
  • přípravná fáze před transformací
  • zpracování akčního plánu pro před-transformační část projektu
 • realizační část projektu rozdělena na předtransformační část, slučovací/transformační a implementační část, nastaveni HR procesů podle prvotní analýzy,
 • zabezpečení hladké fúze dvou obchodních společností z personálního hlediska

Cíle interim HRM:

Cílem projektu byla příprava, implementace a kontrola integrace dvou týmů obchodníků.

Předpokládaná délka projektu: 6 měsíců

Závěr působení interim HRM:

Spolupráce úspěšně proběhla v několika fázích:

 • první měsíc probíhala analýza
 • následné dva měsíce se připravoval projekt na fůzi
 • tři měsíce trvala samotná implementace výstupů analýzy
 • v závěrečné fázi interim HRM dohlížela na udržování procesů a prováděla ad hoc konzultace, poté byl projekt ukončen a předán do rukou klienta.