Profil konzultanta

Jana Kuzmická

Associated Partner
Témata, která nás mohou spojovat

Jana již 14 let úspěšně obsazuje vrcholové managery do místních i mezinárodních firem. Tento proces prožila jak z pozice HR jako zadavatele, tak z pozice poskytovatele řešení z pohledu předních Executive Search společností. Oborově se Jana zaměřuje na výrobu, energii a služby, rychloobrátkové zboží a poradenské služby. Dobře se orientuje jak na slovenském, tak i českém trhu a za dobu svého působení disponuje rozsáhlou sítí kvalitních kontaktů.

Projekty zaměřené na analýzy procesů ve výrobních i nevýrobních firmách a množství pohovorů s managery jí umožnily získat značný přehled o fungování firem a pochopit jejich potřeby v oblasti lidských zdrojů.

Jana je držitelem magisterského titulu v oboru pedagogika.

angličtina | slovenština | čeština