Profil konzultanta

Lubor Staněk

Partner & Konzultant
Témata, která nás mohou spojovat

Lubor Staněk v Accordu zastává pozici konzultanta a partnera společnosti. Do jeho pole působnosti spadá zejména výrobní sektor. Specializuje se přitom na automobilový průmysl a výrobu spotřebního zboží. I přestože Luborův záběr přesahuje širokou škálu oborů a funkcí, tak jeho cílem je zejména podpořit zákazníky v náročných provozních situacích. Ať už při startu nových projektů, přesunu výrobních závodů nebo vývoji technologií. Luborův osobní zájem však spočívá v řešení komplikovaných a náročných projektů, které vyžadují analytický i lidský přístup zároveň.

Lubor v Accordu působí již od roku 2010. V oblasti lidských zdrojů se však pohybuje přes 25 let a je tak jedním z matadorů celého oboru v Čechách a na Slovensku. Má za sebou stovky úspěšně dokončených projektů na úrovni vrcholového vedení a to jak mezinárodních, tak i místních firem.

Luborova povaha kombinuje cílevědomost, trpělivost, objektivitu a rozvahu. Má právní a diplomatické vzdělání.

angličtina | čeština