cs en

Interim management: Injekce pro váš byznys

May 10, 2010

Vyjádření Jany Martinové k přínosům interim managementu, srovnání českého trhu se zeměmi západní Evropy, prezentace průzkumu, založení asociace interim managementu.