cs en

Interim management: Injekce pro váš byznys

10. květen 2010

Vyjádření Jany Martinové k přínosům interim managementu, srovnání českého trhu se zeměmi západní Evropy, prezentace průzkumu, založení asociace interim managementu.