cs en

O interim managementu v Čechách

February 09, 2010

Přečtěte si článek o interim managementu v Čechách publikovaný v odborném měsíčníku HR Forum č. 1/2010.