cs en

O interim managementu v Čechách

09. únor 2010

Přečtěte si článek o interim managementu v Čechách publikovaný v odborném měsíčníku HR Forum č. 1/2010.