cs en

Realizovaný projekt: Interim Car Fleet Facility Manager pro teplárenskou společnost

09. červen 2015

Naším klientem byla servisní společnost poskytující služby pro distribuční společnost teplárenské společnosti v České republice. Mezi poskytované služby patřila oblast IT, centrální nákup, facility a cars fleet management a payroll služby.

Interim Car Fleet & Facility Manager měl po dobu 1,5 roku udržet operativní činnost společnosti v chodu, v další fázi podpořit outsourcing a podílet se na nových projektech.

Hlavní odpovědnosti interim manažera:

  1. Zabezpečení chodu úseku o cca 200 zaměstnancích s celorepublikovým pokrytím včetně zabezpečení fungování externě zajišťovaných služeb.
  2. Spolupodílení se na návrzích nové koncepce poskytovaných služeb (rozhodování na úrovni jednatelů resp. představenstva)
  3. Řízení změnových projektů včetně případných výběrů dodavatelů (ve spolupráci s oddělením nákupu).

Profil interim manažera 1. Hluboké znalosti v oblasti operativního řízení v oblasti správy nemovitostí a autodopravy. 2. Schopnost řízení rozsáhlých změnových projektů. 3. Vysoké interpersonální schopnosti – schopnost práce s lidmi, schopnost získat si stávající střední management (na základě odbornosti), schopnost zvládat a aktivně řídit personální aspekty změn. 4. Schopnost pracovat v prostředí s ne zcela jasným zadáním cílového stavu, schopnost přicházet z návrhy budoucího stavu. 5. Obchodní kompetence a vysoký morální kredit (odpovědnost za vztah s dodavateli).

Dosažené cíle:

AGIM Interim manažer úspěšně řídil svěřený úsek a spolupracoval po dobu 1,5 roku na řadě změnových projektů v oblasti Facility management - Optimalizace nemovitostí, Inventarizace, Archivace dokumentů, Standardizace budov, Podatelny – datové schránky, Projekt na hledání úspor v oblasti facility.

Dále spolupráce na projektech v oblasti Fleet management - Implementace projekt Fleet Management Project, Vyhodnocení projektu implementace GPS, Revize nastavení nájemních vztahů v oblasti poskytování služeb Facility and Fleet pro společnost, Nastavení nájemních vztahů a porovnání s obdobnými společnostmi (best practice), Operativní kontrola fakturací za poskytované služby od třetích stran (nad 250 tis.Kč). Poradenství a revize nastavení smluvních vztahů v oblasti Facility and Fleet.