cs en

Stabilizace dodavatelské základny v Asii

Reorganizace dodavatelského řetězce
Stěhování výroby a organizací
Stavební stroje
Strojírenství
Nákup
Řízení kvality
Supply Chain

Výzva

Náš klient, světový výrobce stavebních strojů s množstvím výrobních závodů a R&D center v několika zemích světa, procházel změnou ve struktuře dodavatelského řetězce. Zařazení nových dodavatelů z Asie provázel výrazný nárůst dodávek nekvalitních dílů, které nebylo možné použít k finální montáži strojů.

Projektová kancelář však svěřila projekt AGIMu. Cílem projektu bylo prověřit předem vybrané dodavatele v místě jejich působiště a buď jim pomoci splnit kvalitativní kritéria nebo je v nutných případech nahradit jiným dodavatelem. Při tom měl Interim Manager zlepšit kvalifikační proces výběru nových dodavatelů s důrazem na metodiku SQA, aby se dosáhlo hladkého chodu výroby.

Dosažený úspěch

Interim Manager finalizoval a stabilizoval dodavatelskou základnu. Dodavatelský řetězec byl po roce trvání projektu opět funkční a dodavatelé měli správně nastavené a pravidelně měřené KPI.

Více informací Vám sdělí
Jana Martin
Managing Partner
angličtina | francouzština | němčina | čeština